الدكتور محمود اوسو

پسپۆری نەخۆشیەکانی منداڵان
بۆردی سووری لە پسپۆری نەخۆشیەکانی منداڵان و شیرەخۆران و ناکام
هاوشانی پزیشکانی منداڵانی سوری