دکتۆر محمد عبدالواحد مجيد

دكتۆراە (بۆرد) پسپوری نەشتەرگەری شەويلگەو ڕوخسار وچاندنی ددان
نەشتەرگەری جوانکاری و ريککردنەوەی دەم و چاو
نەشتەرگەری جوانکاری، شکاوی، نەخۆشی وناڕيکيە زکماکيەکانی دەم و چاو،
گرفتەکانی ناو دەم و جومگەی شەيلگە