الدكتور لازكين حسين حاج حسين

پسپۆری نەشتەرگەری منداڵان وشیرەخۆران
نەشتەرگەری زگماکی لە منداڵی تازە لەدایکبوو
نەشتەرگەری سک و سینگ و گرێیەکان (وەرەم) لە منداڵان
نەشتەرگەری کۆئەندامی میزو زاوزێ لە منداڵ، فتق.
بەرزبوونەوەی گون. ۆمتەنەکردن