پزیشكی پسپۆڕ غفور غريب بەرزنجی

دبلۆمی بالا لە قوڕگ ولووت وگوێ
دەرهێنانی لەوزەتێن وئەدینۆید
ڕاست كردنی كۆلەكەی ناوانی لووتی خواربوو
جوانكاری لووت
خاوێن كردنەوەی جیوب بە نازور
دەرهێنان زیادە گۆشتی لووت وجیوب بە نازور
كردنەوەی بۆڕی هەوا
چاك كردنەوەی شكانی ئێسكی لووت
نازوری قوڕگ بۆ چارەسەر كردن ودەست نیشان كردنی نەخۆشیەكانی دەنگە ژێ‌یەكان
دانانی گرۆمیت (ventilation tube) بۆ پەردەی گوێ
دەرهێنانی ئێسكی ماستۆید
دەرهێنانی تەنە نامۆیەكانی ناو لووت وگوێ وقوڕگ وسورێنچك