دكتۆر عبدالله سعید دیلمانی

پسپۆڕی نەخۆشیەكانی هەناو ودڵ گەدە وقۆڵۆن وجگەر ونازور
پسپۆڕی (بۆرد – دكتۆرا) لە نەخۆشیەكانی هەناو
پسپۆڕی وورد (بۆرد – دكتۆرا) لە نەخۆشیەكانی كۆئەندامی هەرس وجگەر وبۆڕی زەرداو
ئەندامی كۆمەڵەی ئەمریكی بۆ ناوبینین (نازور)ی كۆئەندامی هەرس
ئەندامی كۆلێژی ئەمریكی بۆ نەخۆشیەكانی كۆئەندامی هەرس