دكتۆر بنار هەڵكۆ أحمد شوقي

پسپۆڕی تایبەت بەئازاری پشت ومل وچارەسەركردنیان بە شێوازی نانەشتەرگەری
پسپۆڕیی ورد لە پزیشكیی ئازاری تەداخولی
هەڵگری بڕوانامەی بۆردی عێراقی لە سڕ كردن پزیشکیی ئازار
ئەندام وهاوەڵیەتی پسپۆڕی وردی دوای بۆرد لە پەیمانگای جیهانی بۆ تەداخول وقەستەرەی پشت
پسپۆڕی تایبەت بەئازاری پشت ومل وچارەسەركردنیان بە شێوازی نانەشتەرگەری لە ڕێگای قەستەرەی بڕبڕەی پشت وڕادیۆفریكوێنسی بۆ ڕەگەدەمارەكان وتواندنەوەی ناوكی كڕكڕاگەی ترازاو (ئینزیلاق) وگشت جۆرێكی تەداخول بۆ بۆ بڕبڕەی مل وکەمەری بۆ پشت وژانە سەری تایبەت بە دەماری پێنجەم.